Styrelsen 2023

Ordförande – Josefine Håkansson
Vice ordförande – Hannes Backerling
Sekreterare – Moa Eriksson
Veckoaktiviteter ordförande – Amanda Lind & Meike Bos
Snö och friluftsliv ordförande – Ellen Blennow
Event ordförande – Eli Berglund
Hyran ordförande – Thibo Rogissart
Skiweek ordförande – Vakant
Suppleant – Tommy Nilsson
Suppleant – Vakant