Bli medlem

Självklart ska du bli medlem i ÖSIS så du kan vara med på alla våra aktiviteter!

Medlemskap för studenter
Medlemskap i ÖSIS en termin 300 kr
Medlemskap i ÖSIS två terminer 400 kr
Kombomedlemskap i Studentkåren + ÖSIS en termin 400 kr
Kombomedlemskap i Studentkåren + ÖSIS två terminer 600 kr

Medlemskap för ej studenter
Medlemskap i ÖSIS en termin 500 kr
Medlemskap i ÖSIS två terminer 600 kr

Klicka på knappen för att bli medlem

Medlemskap endast i ÖSIS

Kombomedlemskap ÖSIS + Studentkåren